Tecnoalarm - Zabezpečovacie systémy


Videotlacidlo

IP kamery

Výhody IP kamier:
 • dominantnou výhodou IP kamery oproti analógovým kamerám, je pripájanie IP kamery do počítačovej siete LAN s čím súvisí možnosť sledovania a ovládania IP kamier z ktoréhokoľvek počítača pripojeného do siete.

 • možnosť nahrávať video vo vysokom HD alebo FullHD rozlíšení.


 • IP je živý a neustále sa vyvíjajúci protokol. V súčasnosti sa používa verzia 4 (IPv4), na svete je už však verzia 6 (IPv6), ktorá bude postupne prevládať.

 • štandardne zabudovaná funkcia detekcie pohybu - automatické zvýšenie kvality nahrávania pri pohybe.

 • Vďaka technológií PoE je ethernetový kábel využitý nielen na prenos dát, ale aj na napájanie kamery.

 •     

      Poradenstvo:     Zabezpečovacie
         systémy:
         Vchodové
         systémy:
   Telekomunikačné           systémy:
            Kamery:

         Inteligentné   elektroinštalácie: