Tecnoalarm - Zabezpečovacie systémy


Videotlacidlo

NVR REKORDÉRY

Sieťové záznamové zariadenia zaznamenávajúce digitálny obraz z IP kamerových systémov. S kamerami komunikujú pomocou TCP/IP adries.
Ovldánie systému môže byť vykonávané prakticky z akéhokoľvek PC pripojeného do počítačovej siete.


NVR sú dodávané v štandardných konfiguráciách pre 4, 8, 16, 24, 32, 48 a 64 IP kamier.

HYBRIDNÉ HVR REKORDÉRY

Hybridné HVR slúžia na pripojenie nielen IP kamier, ale aj analógových kamier. Hlavnou výhodou HVR systémov je, že starý analógový systém je možné rozšíriť o moderné IP kamery.


    Poradenstvo:   Zabezpečovacie
       systémy:
       Vchodové
       systémy:
 Telekomunikačné           systémy:
          Kamery:

       Inteligentné   elektroinštalácie: