Tecnoalarm - Zabezpečovacie systémy


Videotlacidlo

Vypracovanie nezáväznej ponuky

Ak uvažujete o zabezpečovacom,
kamerovom alebo vchodovom systéme, zverte jeho
inštaláciu odbornej firme. Nesprávne a
neprofesionálne vykonaná inštalácia môže mať za
následok nielen podstatné skrátenie záručných lehôt,
ale môže byť aj zdrojom zbytočných problémov.

Váš systém navrhneme na základe odborného posúdenia objektu a požadovaného stupňa ochrany. Bežná je obhliadka miesta inštalácie našim špecialistom a vypracovanie ponukovej špecifikácie systému.

Pre vypracovanie nezáväznej a bezplatnej ponuky prosíme poslať:

E-mail: areta@areta.sk, obchod@areta.sk

Zabezpečovací systém:

- pôdorysy objektu a jeho umiestnenie (v elektronickej forme)
- doplňujúce informácie:
   - charakter objektu (rodinný dom, firma, administratíva, sklad, výrobná      hala, alebo dielňa...)
   - objekt je dokončený alebo vo výstavbe, prípadne v rekonštrukcii
     (pred omietkami)
   - či je/bude v objekte klimatizácia alebo vzduchotechnika
   - prítomnosť zvierat v objekte


Vchodový systém:
- audio/video systém
- počet vnútorných telefónov, ak ide o zmiešaný systém tak počet audio
  a video telefónov
- koľko tlačítok má mať vonkjšia hláska (1 užívateľ = 1 tlačítko)
- počet vchodov do budovy pri ktorých má byť vonkajšia hláska


Kamerový systém:
- počet kamier vo vonkajšom/vnútornom prostredí
- objekt monitorovania

    Poradenstvo:   Zabezpečovacie
       systémy:
       Vchodové
       systémy:
 Telekomunikačné           systémy:
          Kamery:

       Inteligentné   elektroinštalácie: